Hafan
Adio Rheg

A  B  C  CH  D  DD
E  F  FF  G  NG  H
I  J  L  LL  M  N
O  P  PH  R  RH  S
T  TH  U  W  Y  

Cysylltu  Ni
 

Croeso i'r Rhegiadur

Y 10 rheg diweddaraf:

paent to - Y weithred o saethu sudd sanctaidd ar y nenfwd

fe gachodd y cachwr y gachfa fwyaf gachlyd a gachodd run cachwr erioed - Dywediad am gachfa fawr

'tase ti'n goc i gyd fydde ti ddim ond pidlen - Rhywun yn brolio

ffwff - Organ atgenhedlu merch

minjio o gwmpas - Rhywun sy'n cael rhyw bob awr o'r bob dydd

llewys dewin - Fflaps sydd wedi cael eu dinistrio

e-bost o Aberdīn - Cael arwydd fod cachiad ar ei fordd yn sydyn uffernol

Ergydion y Rhegiadur - Cynghanedd groes gytbwys ddi-acen i ddisgrifio effaith rhai o'r dilorniadau a geir ar y wefan wych hon.

wedi cael llond fy nghont yn y conting lle 'ma, cont - Dywediad gan Em Ffat yn 'Ferodo' tua 1972. Ystyr: rwy'n barod i fynd adref.

cotsan binc - Rhywun sydd yn rel cotsan - rhywun blin.

©2004-2013 Rhegiadur.com
Ni roddir yr hawl i gopïo na defnyddio unrhyw gynnwys o'r wefan hon mewn unrhyw fodd arall heb ganiatâd